» ( پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ )
» سُرخَک ( جمعه ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ )
» توی مدرسه، ( دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ )
» الخلیج!!! ( سه شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ )
» فوتبــالیســت هــای ایــرانی چــه خــودروهــایی ســوار می شــوند ؟ ( سه شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ )
» قرارداد رئال مادريد با استعداد 11 ساله:جاشوا پينادات ( سه شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ )
» پراید 70 میلیونی.. ( چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ )
» عادتهای غلط ایرانی ها در رانندگی و نگهداری ازخودرو ! ( چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ )
» تصاویری از خودروی بی.ام.دبلیو مینی ون 2014 جی تی ( چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ )
» چت کردن یک آقا پسر با یک دختر خانم!! ( چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ )
» طنز... ( چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ )
» برخی از شادی های مرسوم در فوتبال ما ( دوشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ )

شعر طنز

دسته بندی : خنده دار


ی خدا Hard دلم Format مکن

Field من را خالی از برکت مکن

Option غم را خدایا On مکن

File اشکم را خدایا Run مکن

Delete کن شاخه های غصه را

سردی و افسردگی را ، هر سه را 

Jumper شادی بیا تا Set کنیم

سیستم اندوه را Reset کنیم

نام تو Password درهای بهشت

آدرس Email سایت سرنوشت

تا نیفتد Bug در اندیشه مان

تا که ویروسی نگردد ریشه مان

ای خدا از بهر ما ایمن فرست

بهر دل های پرآتش Fan فرست

ای خدا حرف دلم با کی زنم

Help می خواهم که F1 می زنم